2400
Të punësuar direkt në këtë sektor
PAMKOS është zëri i menaxhimit të mbeturinave në Kosovë.

EKO SISTEMI

RICIKLIMI

SHËRBIME CILËSORE

MJEDIS I PASTËR

Aktivitetet e Fundit

Vizitë studimore në Mal të Zi

25 dhe 26 Maj 2022   Në bashkërendim me Asociacionin e Komunave të Kosovës, Kryeshefët ekzekutiv të Kompanive për Menaxhim të Mbeturinave po marrin pjesë në një vizitë studimore