Raporti ne gjuhën shqipe:

RAPORT i anketimit qytetar_ Janar 2023_PAMKOS (1)

 

Raporti ne gjuhën Angleze:

Eng_RAPORT_i_anketimit_qytetar_Janar_2023_PAMKOS

 

Raport i vlerësimit të knaqshmërisë së qytetarëve lidhur me shërbimet e ofruara nga NPL “Higjiena” Sh.A. Decan.

RAPORT_i_anketimit_qytetar_Dhjetor_2022_NPL Higjiena Decan