Me ftesën e Ministrisë së Mjedisit

Me ftesën e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infraskuturës, sot u mbajt takimi i parë