Sot ndërmarrja “Ambienti” ka mbështetur iniciativen e Rrjetit tē Vullnetarëve për Atdhe të Pastër të emërtuar “Ta pastrojmë Gryken e Rugovës” ku janë grumbulluar qindra thasë me mbeturina të cilat janë larguar nga zona e Rugoves me mjetet transportuese të ndërmarrjes “Ambienti”.
Për ta mbeshterur këtë iniciativ ka dalur në teren edhe kryeshefi ekzekutiv i ndërmarrjes Nexhat Avdullahu.